KESKIPOHJANMAA-SÄÄTIÖ

Nuorten urheilijoiden rahasto

Rahasto toimii Keskipohjanmaa-Säätiö Ry:n itsenäisenä alarahastona.

Rahaston toimii Keskipohjanmaa-Säätiö Ry:n sääntöjen puitteissa.

Rahaston toiminta-alue on historiallisen Keski-Pohjanmaan alue (=Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin alue).

Rahaston tarkoituksena tukea alueensa huippu-urheilijoiksi tähtäävien nuorten toimintaa kaikissa urheilulajeissa. Tukia jaettaessa huomioidaan erityisesti mahdolliset sosiaaliset tekijät.

Rahasto kerryttää pääomaansa vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä yksityisiltä ihmisiltä että yhteisöiltä. Rahasto järjestää myös erilaisia varainkeruutapahtumia.

Rahastolla on oma 3-5 henkilön johtokunta ja tarvittaessa asiamies. Johtokunta tekee esitykset stipendin saajista. Johtokunta tekee myös esityksen rahaston pääoman sijoittamisesta. Lopulliset päätökset tekee aina Keskipohjanmaa- Säätiö Ry:n hallitus.

Rahasto jakaa vuosittain vähintään koko pääomansa vuosittaisen tuoton.