KESKIPOHJANMAA-SÄÄTIÖ

Apurahan hakulomakkeet ja ohjeet

HAKULOMAKKEET

TUKIMUODOT

Kulttuurityön apurahat

 • hakuaika on lokakuu
 • myönnetään hakemusten perusteella säätiön sääntömääräisen tarkoituksen toteuttamiseen
 • yksittäisen apurahan suuruus on noin 2 000 euroa, apurahoja myönnetään vuosittain 5-7 kpl yhteissummaltaan noin 15 000 euroa
 • hakijana voivat olla yksityishenkilöt, työryhmät sekä erilaiset kulttuurityötä tekevät yhdistykset
 • myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille vuosittain marraskuun aikana apurahapäätökset julkistetaan Keskipohjanmaa-lehden vuosipäivänä 4.12. tai, vuosipäivän osuessa viikonlopulle, seuraavalla viikolla

Taiteilija-apuraha (6 kk)

 • hakuaika on lokakuu parillisina vuosina (2018, 2020, 2022, jne.)
 • myönnetään hakemusten perusteella taiteelliseen työskentelyyn
 • yksittäisen apurahan suuruus on 10 000 euroa ja työskentelyaika on 6 kk
 • apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut (työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä verottajan jälkikäteen perimät sairausvakuutuslain mukaiset maksut). Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen eli Melaan vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, koska apuraha on myönnetty yli 4 kk:n työskentelyyn. Mikäli apurahansaaja esittää vakuutushakemuksessaan kuluvähennyksen, työskentelyn osuudeksi on kuitenkin ilmoitettava vähintään 1.500 euroa kuukaudessa
 • Keskipohjanmaa-säätiö on velvollinen ilmoittamaan Melalle myöntämistään apurahoista ja antamaan niistä tarvittaessa myös lisätietoa
 • hakijana voivat olla lehden levikkialueella työskentelevät nuoret ammattitaiteilijat kaikilta taiteen aloilta
 • myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle marraskuun aikana
 • apurahapäätökset julkistetaan Keskipohjanmaa-lehden vuosipäivänä 4.12. tai, vuosipäivän osuessa viikonlopulle, seuraavalla viikolla
 • taiteilija-apurahan saajan tulee raportoida kuukauden kuluessa puolivuotiskauden päättymisen jälkeen Keskipohjanmaa-säätiölle apurahan käytöstä.

Talkootyön tunnustus

 • ei hakuaikaa, ei hakemuksia
 • myönnetään hakemuksetta vuosittain 2-4 tunnustusta vapaaehtoiseen yhteisölliseen työhön Keskipohjanmaa-säätiön sääntömääräisen tarkoituksen mukaisesti paikallisesti tai maakunnallisesti tärkeissä kohteissa
 • talkootyön tunnustus yksittäiselle hankkeelle on 500-1000 eur

Keskipohjanmaa-palkinto

 • ei hakuaikaa, ei hakemuksia
 • myönnetään hakemuksetta parittomina vuosina erillisten sääntöjen perusteella
 • palkinnon suuruus on 4 000 euroa
 • apurahapäätökset julkistetaan Keskipohjanmaa-lehden vuosipäivänä 4.12. tai, vuosipäivän osuessa viikonlopulle, seuraavalla viikolla

Hakulomakkeet

Säätiön apurahahakemukseen on liitettävä ansioluettelo tai vastaava selvitys, työsuunnitelma kustannusarvioineen sekä mahdolliset hakemusta puoltavat lausunnot.

Hyvä hakemus on asianmukaisesti täytetty, siinä on selkeä työsuunnitelma sekä läpinäkyvä ja uskottava kustannusarvio. Yksityisenä säätiönä Keskipohjanmaa-säätiö ei perustele apurahapäätöksiään.

Lisätietoja hakemuksiin liittyen
Teija Pelto-Arvo
os. PL 45, 67101 Kokkola, Puh. 020 750 4586

Säätiön asiamiehenä toimii toimitusjohtaja
Mikko Luoma
os. PL 45, 67101 Kokkola, Puh. 020 750 4545